home
Strona Główna

12 czerwca 2018 r.

MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA ZA 25-LECIE POSŁUGI KS. PŁK. ZENONA SURMY


Biskup polowy Józef Guzdek przewodniczył w kościele Matki Bożej Królowej Pokoju w Bydgoszczy Mszy św. dziękczynnej za 25-lecie posługi w Ordynariacie Polowym ks. płk. Zenona Surmy. W homilii bp Guzdek podkreślał, że ks. płk Surma jest „człowiekiem zaufania”.
W modlitwę dziękczynną włączyli się księża kapelani Ordynariatu Polowego, którzy uczestniczyli w Bydgoszczy w dorocznej odprawie zadaniowo–szkoleniowej oraz księża ze Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów i księża z Dekanatu Bydgoszcz - Śródmieście. Po 25 latach służby w duszpasterstwie wojskowym z dniem 1 września br. ks. Surma podejmie posługę jako proboszcz w Parafii Niepokalanego Serca NMP i Św. Antoniego M. Klareta przy ul. Klaretyńskiej 11 w Łodzi oraz przełożony domowej wspólnoty zakonnej.

Na początku Eucharystii do kościoła wprowadzony został sztandar 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej.

Ks. płk Zenon Surma podziękował kapelanom i współbraciom zakonnym ze Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów za obecność i wspólną modlitwę. – Dziękuję Panu Bogu za to, że mogłem przez 25 lat sprawować posługę duszpasterską w Ordynariacie Polowym. Jestem wdzięczny Panu Bogu i tym wszystkim, którzy mi w tej posłudze pomagali – powiedział, witając zebranych.

Biskup Guzdek zauważył, że czerwiec jest miesiącem pożegnań z kilkoma zasłużonymi dla duszpasterstwa wojskowego kapelanami: ks. płk. Sławomirem Niewęgłowskim i ks. płk. Andrzejem Dziwulskim. – Jestem tu dziś po to, aby stojąc przy ołtarzu powiedzieć „dziękuję” ks. płk. Zenonowi Surmie, dziekanowi Inspektoratu Wsparcia. To obowiązek, ale i potrzeba serca, bo kapelani są pierwszymi i najbliższymi współpracownikami biskupa. Dziękuję za waszą codzienną posługę, a dziś szczególnie za ks. Zenona – powiedział bp Guzdek na rozpoczęcie Mszy św.

Liturgię Eucharystii uświetniła Orkiestra Wojskowa z Bydgoszczy.

W homilii bp Guzdek podkreślił, że ks. płk Surma jest człowiekiem, który bezgranicznie zaufał Bogu. – Już będąc kapłanem Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów odkrył w swoim sumieniu, że Bóg potrzebuje go w szeregach kapelanów odradzającego się Ordynariatu Polowego. I poszedł za tym głosem! Miał świadomość, że chcąc głosić Ewangelię nie trzeba jechać na misje, daleko poza granice kraju. W tamtym czasie wielkim obszarem misyjnym były wojskowe koszary i ówczesna polska armia. Zakaz wszelkich form pobożności w latach komunizmu zrobił swoje – powiedział.

Biskup polowy przypomniał drogę posługi, jaką podjął ks. Surma najpierw jako kapelan we Wrocławiu, a następnie jako proboszcz i budowniczy kościoła w Zegrzu. – Trzynaście pracowitych lat spędzonych w Zegrzu przyniosło wspaniały owoc. Zaufałeś Bogu i zaufałeś też wielu ludziom. A oni zaufali Tobie! Pomogłeś wielu żołnierzom odnaleźć drogę do Boga. Ponadto powstał piękny, obszerny kościół, który służy żołnierzom i ich rodzinom oraz lokalnej społeczności. Jakże wymowny jest ten znak – złamana kolumna wewnątrz świątyni tętniącej modlitwą i życiem sakramentalnym.  Jak feniks odradzający się z popiołów! – powiedział.

Biskup Guzdek podkreślił, że jest wdzięczny ks. Surmie, który przed siedmiu laty podjął się posługi proboszcza w Bydgoszczy. – Wbrew niektórym głosom sprzeciwu – zaufałem ci! I nie zawiodłem się! A ty zaufałeś Bogu i biskupowi. Zaufałeś też wielu szlachetnym ludziom noszącym wojskowe mundury, którzy pomogli odnowić i upiększyć wojskową świątynię. Podsumowując ponad siedem lat spędzonych w Bydgoszczy można powiedzieć, że były to lata urodzajne. Przyniosły wspaniały plon – powiedział.

Dodał, że wielokrotnie korzystał z rad ks. płk. Zenona Surmy. Wyraził także wdzięczność za trud włożony w organizowanie corocznych pielgrzymek wojskowych na Jasną Górę. – Jeszcze raz pragnę wyrazić wdzięczność ks. płk. Zenonowi Surmie i wszystkim kapelanom, którzy pisali i nadal piszą piękną historię duszpasterskiej posługi wśród żołnierzy Wojska Polskiego, Straży Granicznej i innych formacji mundurowych. I zarazem proszę Was – zaufajcie Bogu! Niech On pisze kolejne scenariusze waszego kapłańskiego życia – zachęcał.

Eucharystię koncelebrowali kapelani Ordynariatu Polowego, kapłani diecezji bydgoskiej oraz księża ze Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów. W dziękczynnej Mszy św. uczestniczyli m.in. wiceminister obrony narodowej Tomasz Szatkowski, gen. dyw. Adam Joks, zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP. Obecni byli także gen. Mieczysław Gocuł, były szef Sztabu Generalnego oraz gen. dyw. Zbigniew Tłok–Kosowski, były szef Inspektoratu Wsparcia, rodzina, przyjaciele, wierni kościoła garnizonowego.

Po Komunii świętej odczytana została decyzja ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka o wyróżnieniu  ks. płk. Surmy „Szablą Honorową Wojska Polskiego”, „za wybitny dorobek w służbie wojskowej”. Szablę wręczyli wiceminister Szatkowski i gen. Joks. – Chciałbym w imieniu kadry dowódczej sił zbrojnych podziękować ks. Surmie, a także kapelanom, za posługę w Wojsku Polskim. Żołnierz wierzący, to najczęściej dobry żołnierz, który potrafi odnaleźć sens swojej służby Ojczyźnie w chrześcijańskim porządku miłości, wie o konieczności złożenia ofiary, którą czasem trzeba złożyć – powiedział. Wiceminister Szatkowski dodał, że miał okazję uczestniczyć w pielgrzymce wojskowej na Jasną Górę, której od lat przewodniczy ks. płk Surma, podziękował za jej organizowanie i podkreślił, że dostrzega owoce, które ona przynosi.

Gen. dyw. Adam Joks odczytał list, który skierował do ks. płk. Surmy gen. Leszek Surawski, Szef Sztabu Generalnego WP. „Autorytet, uznanie i sympatia, jakimi cieszy się Ksiądz Pułkownik w środowisku wojskowym, to owoce pracy od podstaw w organizowaniu duszpasterstwa w Wojsku Polskim oraz odpowiedzialnej służby na rzecz Kościoła i naszej Ojczyzny”, napisał gen. Surawski. Szef Sztabu podziękował ks. płk. Surmie za „okazywane wsparcie i życzliwość”.

Ojciec Marcin Kowalewski, wiceprowincjał Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów, powiedział, że choć wspólnota zakonna wita ks. Surmę z radością, to jednak ojcowie klaretyni żałują, że nie będzie już wśród nich czynnego oficera. – Od zawsze wychowywaliśmy się w przeświadczeniu, że jeden z nas, klaretynów, jest oficerem Wojska Polskiego. Nasz charyzmat zakonny jest bardzo szeroki, ale ks. Surma udowodnił, że klaretyn może z powodzeniem służyć jako kapelan wojskowy. Szkoda, że wymieniając nasze apostolaty nie będzie można już wymieniać wojska – powiedział. Wręczył ks. płk. Surmie dekrety o objęciu z dniem 1 września parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i św. Antoniego M. Klareta w Łodzi oraz o mianowaniu ks. Surmy przełożonym łódzkiej wspólnoty zakonnej. – Wręczając Ci te dwa dekrety, chcę życzyć Ci tego o czym mówił w homilii Ksiądz Biskup, abyś był człowiekiem, którego określa jedno słowo: „zaufanie” – powiedział.

Ks. prał. Teodor Paradowski, prepozyt kapituły Katedry pw. św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy, pożegnał ks. płk. Surmę w imieniu duchownych diecezji bydgoskiej. –  Życzę Ci, abyś dalej z mocą Jezusa Chrystusa głosił Dobrą Nowinę, abyś opatrywał rany serc złamanych. Ukazuj wszystkim Boga, który nieustannie poszukuje człowieka, aby mu przywracać radość i nadzieję – powiedział.

Na koniec głos jeszcze raz zabrał ks. płk Zenon Surma, który podziękował za ciepłe słowa. Podkreślił, że w swoim życiu kapłańskim spotkał na swej drodze wielu życzliwych ludzi, za których modli się i o których pamięta. – Księże Biskupie wiele się przez siedem i pół roku Twojej posługi nauczyłem. Dziękuję za twoje zaufanie i za to, że mogłem uczyć się od Ciebie łagodności, ale i stanowczości, a także pasterskiej gorliwości – powiedział. Podziękował kapelanom uczestniczącym w odprawie za lata wspólnej posługi, współbraciom zakonnym, księżom diecezjalnym, żołnierzom, parafianom oraz wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie jubileuszu. –  Dziękuję, że czułem się tu potrzebny i mogłem tu pracować – powiedział.
Na koniec bp Józef Guzdek odznaczył ks. Surmę medalem „Milito pro Christo”. – Chciałem tym znakiem przypieczętować te wszystkie słowa wdzięczności – powiedział wręczając odznaczenie.

Po zakończeniu Mszy św. w obiektach Zawiszy Bydgoszcz odbyła się uroczystość pożengnania ks. płk Surmy, podczas której zebrano 5 tys. złotych i przekazano je na program Caritas Polska "Rodzina rodzinie".


Ks. płk Zenon Surma urodził się 22 czerwca 1958 w Długołęce k. Wrocławia.  9 maja 1988 roku ukończył studia teologiczne na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu, uzyskując tytuł magistra teologii. Święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 1988 r. w katedrze wrocławskiej z rąk kard. Henryka Gulbinowicza. 15 czerwca 1993 r. uzyskał  tytuł magistra – licencjata z zakresu historii Kościoła, a studia doktoranckie na tejże uczelni ukończył w 1996 r. Od 1981 r. jest członkiem Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów.

W Ordynariacie Polowym WP rozpoczął służbę w 1992 r. Pełnił posługę m.in. w Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. W 1995 r. został administratorem parafii wojskowej pw. św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu. W 1997 r. został proboszczem parafii wojskowej pw. św. Gabriela Archanioła w Zegrzu z zadaniem budowy kościoła garnizonowego i kapelanem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu.

Decyzją Konferencji Episkopatu Polski, w 1997 r. wybrany został Krajowym Duszpasterzem Honorowych Dawców Krwi. Jako honorowy krwiodawca oddał ponad 50 litrów krwi. W 2002 uhonorowany został najwyższym odznaczeniem nadawanym honorowym dawcom krwi przez PCK - Kryształowym Sercem. Został uhonorowany wieloma odznaczeniami wojskowymi, m. in. złotym medalem „Za zasługi dla obronności kraju” oraz nadanym przez Prezydenta „Wojskowym Krzyżem Zasługi” (2009). Postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2016 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę medalem złotym „Za długoletnią służbę”.

29 maja 2007 r. w dniu konsekracji kościoła Matki Boskiej Fatimskiej w Zegrzu w dowód uznania za dzieło wybudowania kościoła został mianowany kanonikiem Kapituły Katedralnej Ordynariatu Polowego w Polsce. W 2008 ks. kan. płk Zenon Surma został uhonorowany najwyższym wyróżnieniem wojskowym dla żołnierza zawodowego, jakim jest wpis do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej. Wyróżnienie to zostało przyznane „za wybitne zasługi w ruchu honorowego krwiodawstwa oraz znaczące osiągnięcia w działalności służbowej i duszpasterskiej”.

W 2011 r. ks. płk Zenon Surma objął jako proboszcz parafię garnizonową w Bydgoszczy  oraz został mianowany dziekanem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Pomorskiego Dekanatu Wojskowego. W Ordynariacie Polowym pełnił posługę ojca duchownego Ordynariatu Polowego, członka Komisji ds. Budownictwa Sakralnego i Sztuki Kościelnej, członka Rady Kapłańskiej Ordynariatu Polowego, członka Kolegium Konsultatorów Ordynariatu Polowego.

Od 2012 r. jest szefem i przewodnikiem pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, po raz ostatni poprowadzi ją w tym roku.

W uznaniu zasług dla Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego dekretem biskupa polowego gen. bryg. Józefa Guzdka 11 września 2015 r. został mianowany Kanonikiem Gremialnym Kapituły Katedralnej Ordynariatu Polowego w Polsce.

Krzysztof Stępkowski
fot. Dawid Lipiński

 


                                                                                                                                               KAZANIE BISKUPA POLOWEGO GEN. BRYG. JÓZEFA GUZDKA WYGŁOSZONE W KOŚCIELE GARNIZONOWYM W BYDGOSZCZY PODCZAS MSZY ŚW. DZIĘKCZYNNEJ ZA 25 LAT POSŁUGI KS. PŁK. ZENONA SURMY W ORDYNARIACIE POLOWYM.

(...) pragnę wyrazić wdzięczność ks. Zenonowi Surmie i wszystkim kapelanom, którzy pisali i nadal piszą piękną historię duszpasterskiej posługi wśród żołnierzy Wojska Polskiego, Straży Granicznej i innych formacji mundurowych. I zarazem proszę Was – ufajcie Bogu! Niech On pisze scenariusze waszego kapłańskiego życia - powiedział Biskup Polowy podczas Mszy św. w Bydgoszczy.

Zaufanie. To słowo najpełniej opisuje postawę proroka Eliasza wobec Boga. Świadomy zagrożenia swojego życia ukrywał się nad potokiem Kerit, po wschodniej stronie Jordanu. Zapewne zabrał zapas pożywienia i miał bieżącą wodę w potoku. To wystarczyło, aby przeżyć czas prześladowania. Gdy jednak zapas pożywienia się wyczerpał i potok wysechł, czekała go niechybna śmierć.

Bóg jednak nie zostawił swojego sługi bez pomocy. Polecił mu: Wstań! Idź do Sarepty koło Sydonu. Tam pewna wdowa udzieli ci pomocy. Eliasz zaufał Bogu! Słowo: ZAUFANIE także najpełniej wyraża postawę ubogiej wdowy, która uczyniła wszystko, co polecił jej prorok Eliasz. I nie zawiodła się. Zgodnie z obietnicą – dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się, aż do czasu, gdy spadł deszcz i minął czas głodu.  

Czcigodni Bracia w kapłaństwie,
Siostry i Bracia.
Dziś, kiedy dziękujemy Bogu za 25 lat posługi ks. płk. Zenona Surmy w Ordynariacie Polowym, jego kapłańskie życie możemy najkrócej opisać i wyrazić jednym słowem: ZAUFANIE. Ks. Zenon jest człowiekiem i kapłanem, który bezgranicznie zaufał Bogu. Już będąc kapłanem Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów odkrył w swoim sumieniu, że Bóg potrzebuje go w szeregach kapelanów odradzającego się Ordynariatu Polowego. I poszedł za tym głosem! Miał świadomość, że chcąc głosić Ewangelię nie trzeba jechać na misje, daleko poza granice kraju. W tamtym czasie wielkim obszarem misyjnym były wojskowe koszary i ówczesna polska armia. Zakaz wszelkich form pobożności w latach komunizmu zrobił swoje.

Przed 25 laty 1 kwietnia 1993 roku ks. Zenon rozpoczął kapłańską posługę pośród żołnierzy i ich rodzin w parafii wojskowej we Wrocławiu. Zapewne Pan Bóg szeptał mu do ucha: Zenonie! Nie bój się przełożonego, który za swoje biskupie zawołanie wybrał słowa: Milito pro Christo – Walczę dla Chrystusa! Nie bój się razem z nim podjąć tej walki w trosce o dusze noszących wojskowe mundury. Zdecyduj się pójść do wojskowych koszar, aby tam głosić Ewangelię i kształtować sumienia obrońców Ojczyzny.  

Wspomnę tylko, że z zaufaniem Bogu łączyła się niemała ofiara. Złożyło ją Zgromadzenie Misjonarzy Klaretynów ofiarując młodego kapłana do posługi w Ordynariacie Polowym. Złożył ją także ks. Zenon, który musiał zgolić brodę i ściąć bujną fryzurę, aby móc założyć mundur i wojskową czapkę.

Księże Zenonie!
Po Wrocławiu kolejnym przystankiem na Twojej kapłańskiej drodze był garnizon Zegrze. Garnizon niezwykle ważny!  Ale nie było tam żadnego zaplecza duszpasterskiego, wszak w 1987 roku miejscowy zabytkowy kościół został wysadzony w powietrze. Pozostały tylko ruiny i jedna złamana kolumna. Biskup polowy Sławoj Leszek Głódź spojrzał na Ciebie z nadzieją. A Ty go nie zawiodłeś! Na prośbę, abyś podjął się trudnego zadania budowy kościoła odpowiedziałeś: Jestem gotowy, poślij mnie! Trzynaście pracowitych lat spędzonych w Zegrzu przyniosło wspaniały owoc. Zaufałeś Bogu i zaufałeś też wielu ludziom. A oni zaufali Tobie! Pomogłeś wielu żołnierzom odnaleźć drogę do Boga. Ponadto z ofiar wiernych został zbudowany piękny, obszerny kościół, który służy żołnierzom i ich rodzinom oraz lokalnej społeczności. Jakże wymowny jest pozostawiony tam znak – złamana kolumna wewnątrz świątyni tętniącej modlitwą i życiem sakramentalnym.  Jak feniks odradzający się z popiołów!

Nie dane Ci było jednak długo cieszyć się wspaniałym dziełem i wspólnotą, którą stworzyłeś wokół świątyni. Księże Pułkowniku, tym razem to już ja zwróciłem się do Ciebie z prośbą, abyś podjął się nowego zadania w Ordynariacie Polowym w garnizonie Bydgoszcz. Wiedziałem, gdzie Cię posyłam i w jakim celu! Potrzebny byłeś jako proboszcz miejscowej parafii wojskowej oraz Dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Potrzebował Cię także kościół, który był niezwykle zaniedbany i zawilgocony. Wymagał gruntownego remontu.

Zaufałem Ci! I nie zawiodłem się! A Ty zaufałeś Bogu i biskupowi. Zaufałeś też wielu szlachetnym ludziom noszącym wojskowe mundury, którzy pomogli odnowić i upiększyć wojskową świątynię. Ale i ludzie w mundurach ufali Tobie, korzystając z Twojej duszpasterskiej posługi. Podsumowując ponad siedem lat posługi w Bydgoszczy można powiedzieć, że były to lata urodzajne. Przyniosły wspaniały plon.

Dziś, nawiązując do słów z odczytanej Ewangelii, mogę powiedzieć, że byłeś solą tej ziemi i światłem jasno świecącym na firmamencie Bydgoszczy. Ale nie tylko! Ilekroć potrzebowałem Twojej pomocy chętnie udawałeś się w różne zakątki naszej Ojczyzny, aby rozwiązywać trudne sprawy kolejnych parafii, kościołów i kaplic. Zapewne wielu księży kapelanów ma wobec ciebie wielki dług wdzięczności za okazaną im pomoc. Na szczególną wdzięczność zasługuje zaangażowanie w organizację pieszej pielgrzymki żołnierzy na Jasną Górę. A cóż powiedzieć o działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa? Ile dzięki niej zostało uratowanych ludzkich istnień? To prawdziwie żołnierska służba.

Księże Zenonie.
Bracia w kapłaństwie.
Bracia i Siostry.
Jeszcze raz pragnę wyrazić wdzięczność ks. Zenonowi Surmie i wszystkim kapelanom, którzy pisali i nadal piszą piękną historię duszpasterskiej posługi wśród żołnierzy Wojska Polskiego, Straży Granicznej i innych formacji mundurowych. I zarazem proszę Was – ufajcie Bogu! Niech On pisze scenariusze waszego kapłańskiego życia.
Niech Wam Bóg błogosławi!

bp Józef Guzdek

                                                                                                                                                                                             
                                                                          OGŁOSZENIA PARAFIALNE


XVI NIEDZIELA ZWYKŁA „B” 22  lipca 2018
1. Dzisiaj przeżywamy XVI niedzielę zwykłą.  Chrystus zachęca nas do chwili wytchnienia i wyciszenia się w modlitewnym klimacie. Odpoczynek konieczny jest do nabierania sił do dalszej pracy i służby. Pobyt na urlopie czy wakacjach nie zwalnia nas jednak z uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii i czynienia dobra. 2. Bardzo serdecznie witamy wakacyjnych gości przybyłych do naszego miasta i  życzymy udanego wypoczynku. Solenizantom i Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia. Zmarłych polecamy Bożemu miłosierdziu zwłaszcza Śp. Płk. Henryka Kujawskiego, którego w piątek odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… .3. W tym tygodniu wspominamy: w poniedziałek św. Brygidę Szwedzką patronkę Europy; we wtorek św. Kingę, księżną i Klaryskę w Starym Sączu; w środę wspominamy św. Krzysztofa – patrona kierowców i obchodzimy święto św. Jakuba – pierwszego męczennika wśród Apostołów; w czwartek wspominamy świętych Joachima i Annę – rodziców Najświętszej Marii Panny i dziadków Pana Jezusa. 4. Dzisiaj po każdej Mszy św. Na placu przed kościołem nastąpi poświęcenie pojazdów i modlitwa za użytkowników o szczęśliwe i bezpieczne podróżowanie przez wstawiennictwo św. Krzysztofa, którego wspomnienie przypada w środę. Z tej okazji MIVA Polska zachęca kierowców i właścicieli pojazdów do złożenia ofiary 1 grosz za każdy szczęśliwie przejechany                        1 kilometr – na zakup środków transportu dla polskich misjonarzy. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg Zapłać.5. Przy wyjściu z Kościoła można nabyć prasę katolicką . Zachęcamy do lektury.6. Niech Boże błogosławieństwo przyniesie nam wytchnienie w pracy i podczas zasłużonego wypoczynku.                                            
                                     

                                                     
 
ks. płk Zenon Surma, Proboszcz Parafii Wojskowej


                                         

                          

 INTENCJE MSZALNE 21 - 29 VII 2018

                    21 lipca 20185 – sobota

godz. 18.00  Śp.  Zygmunt Plecka – 21. gregorianka

godz. 18.00  Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla Lidii i Romana z okazji 55. rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego22 lipca 2018  XV NIEDZIELA ZWYKŁA


godz.  9.00  Śp. Sławomira Rydzewska-Goc

godz.  9.00  Śp. Magdalena w 4. rocznicę śmierci

godz. 10.30  Śp. Danuta Franz oraz Rodzice z obojga stron

godz. 10.30  Śp. Piotr Kaczmarek

godz. 12.30  W OKRESIE WAKACYJNYM NIE MA MSZY ŚW.

godz. 18.00  ŚP. Zygmunt Plecka 22. gregorianka

godz. 16.00  W Kaplicy szpitalnej  W intencji Parafian i Sympatyków naszej garnizonowej świątyni zarówno żywych jak i umarłych.
 


23 lipca 2018 – poniedziałek

godz. 18.00  Śp.  Zygmunt Plecka – 23. gregorianka

godz. 16.00  W Kaplicy szpitalnej   Śp. Apolonia Kostrzewa24  lipca 2018 – wtorek

godz. 18.00  Śp.  Zygmunt Plecka – 24. gregorianka

godz. 16.00  W Kaplicy szpitalnej  Śp. Apolonia Kostrzewa25 lipca 2018 – środa

godz. 18.00  Śp.  Zygmunt Plecka – 25. gregorianka

godz. 16.00  W Kaplicy szpitalnej Śp. Apolonia Kostrzewa26 lipca 2018 – czwartek

godz. 18.00  Śp.  Zygmunt Plecka – 26. gregorianka

godz. 16.00  W Kaplicy szpitalnej   Śp. Apolonia Kostrzewa27 lipca 2018 – piątek


godz. 18.00  Śp.  Zygmunt Plecka – 27. gregorianka

godz. 16.00  W Kaplicy szpitalnej   Śp. Maria28 lipca 2018 – sobota

 

godz. 13.00

godz. 16.00  W intencji nowożeńców Moniki i Tobiasza

godz. 18.00  Śp. Zygmunt Plecka – 28. gregorianka

godz. 18.00  Śp. W 10. rocznicę  śmierci Śp. Krystyny Wiktorczyk,  Śp. Barbary i Henryki – intencja od koleżanek  29 lipca 2018  XV NIEDZIELA ZWYKŁA

godz.  9.00  Śp. Marian Walter w 6. rocznicę śmierci oraz zmarli Rodzice z obojga stron

godz. 10.30  Śp. Zbigniew Staak i Wanda Maruszak w rocznicę śmierci

godz. 12.30  W OKRESIE WAKACYJNYM NIE MA MSZY ŚW.


godz. 18.00  Śp. Zygmunt Plecka – 29. gregorianka

godz. 16.00  W Kaplicy szpitalnej  W intencji Parafian i Sympatyków naszej garnizonowej świątyni zarówno żywych jak i umarłych.