home
Strona Główna

12 czerwca 2018 r.

MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA ZA 25-LECIE POSŁUGI KS. PŁK. ZENONA SURMY


Biskup polowy Józef Guzdek przewodniczył w kościele Matki Bożej Królowej Pokoju w Bydgoszczy Mszy św. dziękczynnej za 25-lecie posługi w Ordynariacie Polowym ks. płk. Zenona Surmy. W homilii bp Guzdek podkreślał, że ks. płk Surma jest „człowiekiem zaufania”.
W modlitwę dziękczynną włączyli się księża kapelani Ordynariatu Polowego, którzy uczestniczyli w Bydgoszczy w dorocznej odprawie zadaniowo–szkoleniowej oraz księża ze Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów i księża z Dekanatu Bydgoszcz - Śródmieście. Po 25 latach służby w duszpasterstwie wojskowym z dniem 1 września br. ks. Surma podejmie posługę jako proboszcz w Parafii Niepokalanego Serca NMP i Św. Antoniego M. Klareta przy ul. Klaretyńskiej 11 w Łodzi oraz przełożony domowej wspólnoty zakonnej.

Na początku Eucharystii do kościoła wprowadzony został sztandar 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej.

Ks. płk Zenon Surma podziękował kapelanom i współbraciom zakonnym ze Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów za obecność i wspólną modlitwę. – Dziękuję Panu Bogu za to, że mogłem przez 25 lat sprawować posługę duszpasterską w Ordynariacie Polowym. Jestem wdzięczny Panu Bogu i tym wszystkim, którzy mi w tej posłudze pomagali – powiedział, witając zebranych.

Biskup Guzdek zauważył, że czerwiec jest miesiącem pożegnań z kilkoma zasłużonymi dla duszpasterstwa wojskowego kapelanami: ks. płk. Sławomirem Niewęgłowskim i ks. płk. Andrzejem Dziwulskim. – Jestem tu dziś po to, aby stojąc przy ołtarzu powiedzieć „dziękuję” ks. płk. Zenonowi Surmie, dziekanowi Inspektoratu Wsparcia. To obowiązek, ale i potrzeba serca, bo kapelani są pierwszymi i najbliższymi współpracownikami biskupa. Dziękuję za waszą codzienną posługę, a dziś szczególnie za ks. Zenona – powiedział bp Guzdek na rozpoczęcie Mszy św.

Liturgię Eucharystii uświetniła Orkiestra Wojskowa z Bydgoszczy.

W homilii bp Guzdek podkreślił, że ks. płk Surma jest człowiekiem, który bezgranicznie zaufał Bogu. – Już będąc kapłanem Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów odkrył w swoim sumieniu, że Bóg potrzebuje go w szeregach kapelanów odradzającego się Ordynariatu Polowego. I poszedł za tym głosem! Miał świadomość, że chcąc głosić Ewangelię nie trzeba jechać na misje, daleko poza granice kraju. W tamtym czasie wielkim obszarem misyjnym były wojskowe koszary i ówczesna polska armia. Zakaz wszelkich form pobożności w latach komunizmu zrobił swoje – powiedział.

Biskup polowy przypomniał drogę posługi, jaką podjął ks. Surma najpierw jako kapelan we Wrocławiu, a następnie jako proboszcz i budowniczy kościoła w Zegrzu. – Trzynaście pracowitych lat spędzonych w Zegrzu przyniosło wspaniały owoc. Zaufałeś Bogu i zaufałeś też wielu ludziom. A oni zaufali Tobie! Pomogłeś wielu żołnierzom odnaleźć drogę do Boga. Ponadto powstał piękny, obszerny kościół, który służy żołnierzom i ich rodzinom oraz lokalnej społeczności. Jakże wymowny jest ten znak – złamana kolumna wewnątrz świątyni tętniącej modlitwą i życiem sakramentalnym.  Jak feniks odradzający się z popiołów! – powiedział.

Biskup Guzdek podkreślił, że jest wdzięczny ks. Surmie, który przed siedmiu laty podjął się posługi proboszcza w Bydgoszczy. – Wbrew niektórym głosom sprzeciwu – zaufałem ci! I nie zawiodłem się! A ty zaufałeś Bogu i biskupowi. Zaufałeś też wielu szlachetnym ludziom noszącym wojskowe mundury, którzy pomogli odnowić i upiększyć wojskową świątynię. Podsumowując ponad siedem lat spędzonych w Bydgoszczy można powiedzieć, że były to lata urodzajne. Przyniosły wspaniały plon – powiedział.

Dodał, że wielokrotnie korzystał z rad ks. płk. Zenona Surmy. Wyraził także wdzięczność za trud włożony w organizowanie corocznych pielgrzymek wojskowych na Jasną Górę. – Jeszcze raz pragnę wyrazić wdzięczność ks. płk. Zenonowi Surmie i wszystkim kapelanom, którzy pisali i nadal piszą piękną historię duszpasterskiej posługi wśród żołnierzy Wojska Polskiego, Straży Granicznej i innych formacji mundurowych. I zarazem proszę Was – zaufajcie Bogu! Niech On pisze kolejne scenariusze waszego kapłańskiego życia – zachęcał.

Eucharystię koncelebrowali kapelani Ordynariatu Polowego, kapłani diecezji bydgoskiej oraz księża ze Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów. W dziękczynnej Mszy św. uczestniczyli m.in. wiceminister obrony narodowej Tomasz Szatkowski, gen. dyw. Adam Joks, zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP. Obecni byli także gen. Mieczysław Gocuł, były szef Sztabu Generalnego oraz gen. dyw. Zbigniew Tłok–Kosowski, były szef Inspektoratu Wsparcia, rodzina, przyjaciele, wierni kościoła garnizonowego.

Po Komunii świętej odczytana została decyzja ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka o wyróżnieniu  ks. płk. Surmy „Szablą Honorową Wojska Polskiego”, „za wybitny dorobek w służbie wojskowej”. Szablę wręczyli wiceminister Szatkowski i gen. Joks. – Chciałbym w imieniu kadry dowódczej sił zbrojnych podziękować ks. Surmie, a także kapelanom, za posługę w Wojsku Polskim. Żołnierz wierzący, to najczęściej dobry żołnierz, który potrafi odnaleźć sens swojej służby Ojczyźnie w chrześcijańskim porządku miłości, wie o konieczności złożenia ofiary, którą czasem trzeba złożyć – powiedział. Wiceminister Szatkowski dodał, że miał okazję uczestniczyć w pielgrzymce wojskowej na Jasną Górę, której od lat przewodniczy ks. płk Surma, podziękował za jej organizowanie i podkreślił, że dostrzega owoce, które ona przynosi.

Gen. dyw. Adam Joks odczytał list, który skierował do ks. płk. Surmy gen. Leszek Surawski, Szef Sztabu Generalnego WP. „Autorytet, uznanie i sympatia, jakimi cieszy się Ksiądz Pułkownik w środowisku wojskowym, to owoce pracy od podstaw w organizowaniu duszpasterstwa w Wojsku Polskim oraz odpowiedzialnej służby na rzecz Kościoła i naszej Ojczyzny”, napisał gen. Surawski. Szef Sztabu podziękował ks. płk. Surmie za „okazywane wsparcie i życzliwość”.

Ojciec Marcin Kowalewski, wiceprowincjał Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów, powiedział, że choć wspólnota zakonna wita ks. Surmę z radością, to jednak ojcowie klaretyni żałują, że nie będzie już wśród nich czynnego oficera. – Od zawsze wychowywaliśmy się w przeświadczeniu, że jeden z nas, klaretynów, jest oficerem Wojska Polskiego. Nasz charyzmat zakonny jest bardzo szeroki, ale ks. Surma udowodnił, że klaretyn może z powodzeniem służyć jako kapelan wojskowy. Szkoda, że wymieniając nasze apostolaty nie będzie można już wymieniać wojska – powiedział. Wręczył ks. płk. Surmie dekrety o objęciu z dniem 1 września parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i św. Antoniego M. Klareta w Łodzi oraz o mianowaniu ks. Surmy przełożonym łódzkiej wspólnoty zakonnej. – Wręczając Ci te dwa dekrety, chcę życzyć Ci tego o czym mówił w homilii Ksiądz Biskup, abyś był człowiekiem, którego określa jedno słowo: „zaufanie” – powiedział.

Ks. prał. Teodor Paradowski, prepozyt kapituły Katedry pw. św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy, pożegnał ks. płk. Surmę w imieniu duchownych diecezji bydgoskiej. –  Życzę Ci, abyś dalej z mocą Jezusa Chrystusa głosił Dobrą Nowinę, abyś opatrywał rany serc złamanych. Ukazuj wszystkim Boga, który nieustannie poszukuje człowieka, aby mu przywracać radość i nadzieję – powiedział.

Na koniec głos jeszcze raz zabrał ks. płk Zenon Surma, który podziękował za ciepłe słowa. Podkreślił, że w swoim życiu kapłańskim spotkał na swej drodze wielu życzliwych ludzi, za których modli się i o których pamięta. – Księże Biskupie wiele się przez siedem i pół roku Twojej posługi nauczyłem. Dziękuję za twoje zaufanie i za to, że mogłem uczyć się od Ciebie łagodności, ale i stanowczości, a także pasterskiej gorliwości – powiedział. Podziękował kapelanom uczestniczącym w odprawie za lata wspólnej posługi, współbraciom zakonnym, księżom diecezjalnym, żołnierzom, parafianom oraz wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie jubileuszu. –  Dziękuję, że czułem się tu potrzebny i mogłem tu pracować – powiedział.
Na koniec bp Józef Guzdek odznaczył ks. Surmę medalem „Milito pro Christo”. – Chciałem tym znakiem przypieczętować te wszystkie słowa wdzięczności – powiedział wręczając odznaczenie.

Po zakończeniu Mszy św. w obiektach Zawiszy Bydgoszcz odbyła się uroczystość pożengnania ks. płk Surmy, podczas której zebrano 5 tys. złotych i przekazano je na program Caritas Polska "Rodzina rodzinie".


Ks. płk Zenon Surma urodził się 22 czerwca 1958 w Długołęce k. Wrocławia.  9 maja 1988 roku ukończył studia teologiczne na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu, uzyskując tytuł magistra teologii. Święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 1988 r. w katedrze wrocławskiej z rąk kard. Henryka Gulbinowicza. 15 czerwca 1993 r. uzyskał  tytuł magistra – licencjata z zakresu historii Kościoła, a studia doktoranckie na tejże uczelni ukończył w 1996 r. Od 1981 r. jest członkiem Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów.

W Ordynariacie Polowym WP rozpoczął służbę w 1992 r. Pełnił posługę m.in. w Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. W 1995 r. został administratorem parafii wojskowej pw. św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu. W 1997 r. został proboszczem parafii wojskowej pw. św. Gabriela Archanioła w Zegrzu z zadaniem budowy kościoła garnizonowego i kapelanem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu.

Decyzją Konferencji Episkopatu Polski, w 1997 r. wybrany został Krajowym Duszpasterzem Honorowych Dawców Krwi. Jako honorowy krwiodawca oddał ponad 50 litrów krwi. W 2002 uhonorowany został najwyższym odznaczeniem nadawanym honorowym dawcom krwi przez PCK - Kryształowym Sercem. Został uhonorowany wieloma odznaczeniami wojskowymi, m. in. złotym medalem „Za zasługi dla obronności kraju” oraz nadanym przez Prezydenta „Wojskowym Krzyżem Zasługi” (2009). Postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2016 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę medalem złotym „Za długoletnią służbę”.

29 maja 2007 r. w dniu konsekracji kościoła Matki Boskiej Fatimskiej w Zegrzu w dowód uznania za dzieło wybudowania kościoła został mianowany kanonikiem Kapituły Katedralnej Ordynariatu Polowego w Polsce. W 2008 ks. kan. płk Zenon Surma został uhonorowany najwyższym wyróżnieniem wojskowym dla żołnierza zawodowego, jakim jest wpis do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej. Wyróżnienie to zostało przyznane „za wybitne zasługi w ruchu honorowego krwiodawstwa oraz znaczące osiągnięcia w działalności służbowej i duszpasterskiej”.

W 2011 r. ks. płk Zenon Surma objął jako proboszcz parafię garnizonową w Bydgoszczy  oraz został mianowany dziekanem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Pomorskiego Dekanatu Wojskowego. W Ordynariacie Polowym pełnił posługę ojca duchownego Ordynariatu Polowego, członka Komisji ds. Budownictwa Sakralnego i Sztuki Kościelnej, członka Rady Kapłańskiej Ordynariatu Polowego, członka Kolegium Konsultatorów Ordynariatu Polowego.

Od 2012 r. jest szefem i przewodnikiem pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, po raz ostatni poprowadzi ją w tym roku.

W uznaniu zasług dla Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego dekretem biskupa polowego gen. bryg. Józefa Guzdka 11 września 2015 r. został mianowany Kanonikiem Gremialnym Kapituły Katedralnej Ordynariatu Polowego w Polsce.

Krzysztof Stępkowski
fot. Dawid Lipiński

 


                                                                                                                                               KAZANIE BISKUPA POLOWEGO GEN. BRYG. JÓZEFA GUZDKA WYGŁOSZONE W KOŚCIELE GARNIZONOWYM W BYDGOSZCZY PODCZAS MSZY ŚW. DZIĘKCZYNNEJ ZA 25 LAT POSŁUGI KS. PŁK. ZENONA SURMY W ORDYNARIACIE POLOWYM.

(...) pragnę wyrazić wdzięczność ks. Zenonowi Surmie i wszystkim kapelanom, którzy pisali i nadal piszą piękną historię duszpasterskiej posługi wśród żołnierzy Wojska Polskiego, Straży Granicznej i innych formacji mundurowych. I zarazem proszę Was – ufajcie Bogu! Niech On pisze scenariusze waszego kapłańskiego życia - powiedział Biskup Polowy podczas Mszy św. w Bydgoszczy.

Zaufanie. To słowo najpełniej opisuje postawę proroka Eliasza wobec Boga. Świadomy zagrożenia swojego życia ukrywał się nad potokiem Kerit, po wschodniej stronie Jordanu. Zapewne zabrał zapas pożywienia i miał bieżącą wodę w potoku. To wystarczyło, aby przeżyć czas prześladowania. Gdy jednak zapas pożywienia się wyczerpał i potok wysechł, czekała go niechybna śmierć.

Bóg jednak nie zostawił swojego sługi bez pomocy. Polecił mu: Wstań! Idź do Sarepty koło Sydonu. Tam pewna wdowa udzieli ci pomocy. Eliasz zaufał Bogu! Słowo: ZAUFANIE także najpełniej wyraża postawę ubogiej wdowy, która uczyniła wszystko, co polecił jej prorok Eliasz. I nie zawiodła się. Zgodnie z obietnicą – dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się, aż do czasu, gdy spadł deszcz i minął czas głodu.  

Czcigodni Bracia w kapłaństwie,
Siostry i Bracia.
Dziś, kiedy dziękujemy Bogu za 25 lat posługi ks. płk. Zenona Surmy w Ordynariacie Polowym, jego kapłańskie życie możemy najkrócej opisać i wyrazić jednym słowem: ZAUFANIE. Ks. Zenon jest człowiekiem i kapłanem, który bezgranicznie zaufał Bogu. Już będąc kapłanem Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów odkrył w swoim sumieniu, że Bóg potrzebuje go w szeregach kapelanów odradzającego się Ordynariatu Polowego. I poszedł za tym głosem! Miał świadomość, że chcąc głosić Ewangelię nie trzeba jechać na misje, daleko poza granice kraju. W tamtym czasie wielkim obszarem misyjnym były wojskowe koszary i ówczesna polska armia. Zakaz wszelkich form pobożności w latach komunizmu zrobił swoje.

Przed 25 laty 1 kwietnia 1993 roku ks. Zenon rozpoczął kapłańską posługę pośród żołnierzy i ich rodzin w parafii wojskowej we Wrocławiu. Zapewne Pan Bóg szeptał mu do ucha: Zenonie! Nie bój się przełożonego, który za swoje biskupie zawołanie wybrał słowa: Milito pro Christo – Walczę dla Chrystusa! Nie bój się razem z nim podjąć tej walki w trosce o dusze noszących wojskowe mundury. Zdecyduj się pójść do wojskowych koszar, aby tam głosić Ewangelię i kształtować sumienia obrońców Ojczyzny.  

Wspomnę tylko, że z zaufaniem Bogu łączyła się niemała ofiara. Złożyło ją Zgromadzenie Misjonarzy Klaretynów ofiarując młodego kapłana do posługi w Ordynariacie Polowym. Złożył ją także ks. Zenon, który musiał zgolić brodę i ściąć bujną fryzurę, aby móc założyć mundur i wojskową czapkę.

Księże Zenonie!
Po Wrocławiu kolejnym przystankiem na Twojej kapłańskiej drodze był garnizon Zegrze. Garnizon niezwykle ważny!  Ale nie było tam żadnego zaplecza duszpasterskiego, wszak w 1987 roku miejscowy zabytkowy kościół został wysadzony w powietrze. Pozostały tylko ruiny i jedna złamana kolumna. Biskup polowy Sławoj Leszek Głódź spojrzał na Ciebie z nadzieją. A Ty go nie zawiodłeś! Na prośbę, abyś podjął się trudnego zadania budowy kościoła odpowiedziałeś: Jestem gotowy, poślij mnie! Trzynaście pracowitych lat spędzonych w Zegrzu przyniosło wspaniały owoc. Zaufałeś Bogu i zaufałeś też wielu ludziom. A oni zaufali Tobie! Pomogłeś wielu żołnierzom odnaleźć drogę do Boga. Ponadto z ofiar wiernych został zbudowany piękny, obszerny kościół, który służy żołnierzom i ich rodzinom oraz lokalnej społeczności. Jakże wymowny jest pozostawiony tam znak – złamana kolumna wewnątrz świątyni tętniącej modlitwą i życiem sakramentalnym.  Jak feniks odradzający się z popiołów!

Nie dane Ci było jednak długo cieszyć się wspaniałym dziełem i wspólnotą, którą stworzyłeś wokół świątyni. Księże Pułkowniku, tym razem to już ja zwróciłem się do Ciebie z prośbą, abyś podjął się nowego zadania w Ordynariacie Polowym w garnizonie Bydgoszcz. Wiedziałem, gdzie Cię posyłam i w jakim celu! Potrzebny byłeś jako proboszcz miejscowej parafii wojskowej oraz Dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Potrzebował Cię także kościół, który był niezwykle zaniedbany i zawilgocony. Wymagał gruntownego remontu.

Zaufałem Ci! I nie zawiodłem się! A Ty zaufałeś Bogu i biskupowi. Zaufałeś też wielu szlachetnym ludziom noszącym wojskowe mundury, którzy pomogli odnowić i upiększyć wojskową świątynię. Ale i ludzie w mundurach ufali Tobie, korzystając z Twojej duszpasterskiej posługi. Podsumowując ponad siedem lat posługi w Bydgoszczy można powiedzieć, że były to lata urodzajne. Przyniosły wspaniały plon.

Dziś, nawiązując do słów z odczytanej Ewangelii, mogę powiedzieć, że byłeś solą tej ziemi i światłem jasno świecącym na firmamencie Bydgoszczy. Ale nie tylko! Ilekroć potrzebowałem Twojej pomocy chętnie udawałeś się w różne zakątki naszej Ojczyzny, aby rozwiązywać trudne sprawy kolejnych parafii, kościołów i kaplic. Zapewne wielu księży kapelanów ma wobec ciebie wielki dług wdzięczności za okazaną im pomoc. Na szczególną wdzięczność zasługuje zaangażowanie w organizację pieszej pielgrzymki żołnierzy na Jasną Górę. A cóż powiedzieć o działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa? Ile dzięki niej zostało uratowanych ludzkich istnień? To prawdziwie żołnierska służba.

Księże Zenonie.
Bracia w kapłaństwie.
Bracia i Siostry.
Jeszcze raz pragnę wyrazić wdzięczność ks. Zenonowi Surmie i wszystkim kapelanom, którzy pisali i nadal piszą piękną historię duszpasterskiej posługi wśród żołnierzy Wojska Polskiego, Straży Granicznej i innych formacji mundurowych. I zarazem proszę Was – ufajcie Bogu! Niech On pisze scenariusze waszego kapłańskiego życia.
Niech Wam Bóg błogosławi!

bp Józef Guzdek

                                                                                                                                                                                             
                                                                          


   OGŁOSZENIA PARAFIALNE


                                       XVII NIEDZIELA ZWYKŁA”B”,
                            29 lipca 2018 r.


1. Dzisiaj przeżywamy XVII Niedzielę Zwykłą. W pierwszym czytaniu jak i w Ewangelii jest mowa o cudownym rozmnożeniu chleba; pokazuje to nam, że Bóg troszczy się o wszystkie potrzeby swoich dzieci.

2. W tym tygodniu wspominamy: we wtorek św. Alfonsa Marii Liguoriego – biskupa, założyciela zgromadzenia redemptorystów, w sobotę św. Jana Marii Vianneya – patrona proboszczów. Jubilatom  i Solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i dobrego zdrowia, a wszystkim zwłaszcza odpoczywającym w naszym mieście dobrego wypoczynku i udanego tygodnia.

3. We środę przypada 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tej okazji w naszej świątyni o godz. 15.30 uroczysta Msza św. z ceremoniałem wojskowym, a następnie dalsza część uroczystości na osiedlu Leśnym. Serdecznie zapraszamy.

4.  W czwartek przypada wspomnienie Matki Bożej Anielskiej i związany z nim odpust Porcjunkuli. Każdy kto w tym dniu nawiedzi kościół parafialny i spełni zwykłe warunki odpustu – może otrzymać odpust zupełny.

5. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca sierpnia; w czwartek będziemy modlić się o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne, w piątek spowiedź św. od godz. 17.30 i będziemy wynagradzać Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy, a w sobotę uczcimy Niepokalane Serce Maryi i będziemy modlić się za księży proboszczów z okazji ich patrona św. Jana Marii Vianneya.

6.  Sierpień to miesiąc, w którym wspominamy wiele ważnych dla Polski dat historycznych i miesiąc pielgrzymowania do Matki Bożej Częstochowskiej na Jasną Górę. Tradycyjnie 5 sierpnia po Mszy św. o godz. 5.30, której przewodniczyć będzie Bp Józef Guzdek – Biskup Polowy z Katedry Polowej wyruszy 27. Międzynarodowa Piesza Pielgrzymka Żołnierzy na Jasną Górę. Przewodnikiem i dowódcą grupy wojskowej jest ks. płk Zenon Surma, Dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Niech nasza osobista modlitwa i ofiarowane cierpienie będą wsparciem dla nich w ich pątniczym żołnierskim trudzie.

7.  Postarajmy się też odpowiedzieć na apel biskupów do trzeźwości i abstynencji w miesiącu sierpniu.

8.  Składamy Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone na tacę na potrzeby naszej wspólnoty parafialnej.


9. Przy wyjściu z kościoła można nabyć najnowszą prasę katolicką. Zachęcamy do katolickiej lektury.

10. Niech Boże błogosławieństwo umocni nas do dbania o dobre wykorzystanie Bożych darów.

ks. płk Zenon Surma, Proboszcz Parafii Wojskowej              XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA ”B”,
                         5 sierpnia 2018 r.1. Dzisiaj przeżywamy XVIII Niedzielę Zwykłą, a zarazem pierwszą niedzielę sierpnia. Pan Jezus dając głodnym ludziom chleb jednocześnie wprowadza nas w tajemnicę życia wiecznego, nazywając siebie chlebem życia. Starajmy się jak najczęściej karmić tym chlebem, którym jest komunia św. 

2. W tym tygodniu przeżywamy: jutro Święto Przemienienia Pańskiego, które przypomina nam wydarzenia na górze Tabor, gdzie Pan Jezus ujawnił swoje bóstwo, w środę wspominamy św. Dominika – kapłana, założyciela zakonu kaznodziejskiego – dominikanów, w czwartek św. Teresę Benedyktę od Krzyża, karmelitankę, zamordowaną w Auschwitz, patronkę Europy, w piątek św. Wawrzyńca, rzymskiego diakona, opiekuna ubogich, męczennika, w sobotę św. Klarę – duchową siostrę św. Franciszka, założycielkę zakonu klarysek. Solenizantom i Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia polecając opiece Matki Bożej, a wszystkim zwłaszcza odpoczywającym w naszym mieście błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia.

3. Dzisiaj z Katedry Polowej w Warszawie wyruszyła 27. Międzynarodowa Piesza Pielgrzymka Żołnierzy na Jasną Górę w liczbie ponad 600 żołnierzy, Polacy, Amerykanie, Niemcy, Słowacy, Litwini i Chorwaci. Dowódcą tej pielgrzymki jest nasz proboszcz ks. płk Zenon Surma. Do Częstochowy dotrą 14 sierpnia pokonując pieszo 320 km. W codziennej modlitwie łączmy się duchowo z pielgrzymami, którzy niosą także nasze intencje do tronu Matki Bożej Częstochowskiej.

4. 15 sierpnia będziemy przeżywać święto Wojska Polskiego – już dzisiaj zapraszamy z tej okazji na uroczystą Mszę św. w oprawie wojskowej o godz. 9.00.  

5. Przy wyjściu z kościoła można nabyć najnowszą prasę katolicką. Zapraszamydo katolickiej lektury. 

6.  Składamy serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone na tacę na dzieła Ordynariatu Polowego.


7. Jak w pierwszą niedzielę miesiąca oddajmy cześć Chrystusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie.

ks. płk Zenon Surma, Proboszcz Parafii Wojskowej               
                 XIX NIEDZIELA ZWYKŁA ”B”,
                        12 sierpnia 2018 r.


1. Dzisiaj przeżywamy XIX Niedzielę Zwykłą. Pan Jezus zachęca nas, abyśmy umocnieni Jego Ciałem wytrwale zmierzali drogami doczesności „ku wieczności”, „kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. 

2. W środę będziemy obchodzić uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to święto nakazane i dlatego Msze św. będą sprawowane jak w niedzielę o godz. 9.00, 10.30 i 18.00. Tradycyjnie podczas każdej Mszy św. pobłogosławimy kwiaty, zioła i zboża.

3. Także 15 sierpnia wspominamy 98. rocznicę wybuchu bitwy warszawskiej „Cudu nad Wisłą” i święto Wojska Polskiego. Z tej okazji w naszym kościele zostanie odprawiona uroczysta Msza św. z ceremoniałem wojskowym w oprawie Orkiestry Wojskowej o godz. 9.00 w intencji dowódców, oficerów, podoficerów, żołnierzy i pracowników RON oraz wszystkich kombatantów, emerytów i rencistów wojskowych. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji Ojczyzny i jej obrońców.

4. We wtorek  wspominamy św. Maksymiliana Marię Kolbego, kapłana franciszkańskiego, męczennika w Auschwitz, a w piątek Jacka kapłana dominikanina. Solenizantom i Jubilatom składamy najlepsze życzenia: Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i dobrego zdrowia, a wszystkim zwłaszcza przybyłym do naszego miasta Gościom i Sympatykom naszej świątyni życzymy błogosławionej niedzieli i dobrego wypoczynku.

5. Nasi wojskowi pielgrzymi, których dowódcą jest nasz ksiądz proboszcz pojutrze tj. 14 sierpnia wejdą na Jasną Górę. W ich pątniczym trudzie wspierajmy ich naszymi modlitwami. 

6.  Przy wyjściu z kościoła można nabyć najnowszą prasę katolicką.

7. Abyśmy często karmili się chlebem, który daje życie wieczne niech nas umocni Boże błogosławieństwo.

ks. płk Zenon Surma, Proboszcz Parafii Wojskowej


               
    XX NIEDZIELA ZWYKŁA ”B”,
                        
              19 sierpnia 2018 r.


1. Dzisiaj przeżywamy XX Niedzielę Zwykłą. Chrystus w dzisiejszej Ewangelii przypomina nam „Kto spożywa Moje Ciało i pije Moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”, karmienie się Jego Ciałem i Krwią jest warunkiem koniecznym, aby osiągnąć życie wieczne.

2. W czwartek w Światowy Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu, będziemy modlić się za miliony ofiar, także spośród naszych krewnych i rodaków, totalitarnych systemów politycznych XX wieku.

3. We wtorek, 22 sierpnia w naszym kościele zostanie odprawiona uroczysta Msza św. o godz. 10.00 z okazji Święta Lotnictwa. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.


4. W tym tygodniu patronują nam: w poniedziałek św. Bernard, opat cystersów, doktor Kościoła, we wtorek św. Pius X papież, w środę wspominany NMP Królową Nieba i Ziemi, w piątek św. Bartłomieja Apostoła.
Jubilatom i Solenizantom składamy najlepsze życzenia: Bożego błogosławieństwa, opieki Maryi Królowej i dobrego zdrowia, a wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia. 

5. W przyszłą niedzielę 26 sierpnia będziemy przeżywać Uroczystość NMP Częstochowskiej; będzie to również pożegnanie z nasza parafią dotychczasowego proboszcza. Serdecznie zapraszamy na dziękczynną Mszę św. na godz. 10.30 za 7,5 roku posługi duszpasterskiej w naszej parafii ks. płk. Zenona Surmy, a po Mszy św. zapraszamy wszystkich na wojskową grochówkę.

6. Przy wyjściu z kościoła można nabyć najnowszą prasę katolicką. Serdecznie zachęcamy.

7. Na owocne posilanie się chlebem żywym przyjmijmy Boże błogosławieństwo.


ks. płk Zenon Surma, Proboszcz Parafii Wojskowej


                 XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
     Uroczystość NMP Częstochowskiej „B”,
                       26 sierpnia 2018 r.

1. Dzisiaj przeżywamy uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej, czczonej jako Królowa Polski i główna Patronka naszego narodu. Wsłuchani w słowa Maryi, uczyńmy wszystko, co mówi nam Jej Syn.

2. Z dniem 31 sierpnia br. kończy swoją posługę w naszej parafii wojskowej ks. płk Zenon Surma, który dekretem prowincjała Misjonarzy Klaretynów i Abp. Grzegorza Rysia z dniem 1 września obejmie parafię Niepokalanego Serca Maryi i Św. Antoniego Marii Klareta w Łodzi oraz urząd przełożonego wspólnoty domowej. Pożegnanie ks. proboszcza z parafią nastąpi podczas uroczystej Mszy św. o godz. 10.30, a po uroczystości wszyscy są zaproszeni przy kościele na wojskową grochówkę.

3. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi.

4. W sobotę, 1 września przypada 79. rocznica wybuchu II wojny światowej; będziemy modlić się za wszystkie ofiary wojny i pokój na świecie. 

5. W tym tygodniu patronują nam: w poniedziałek św. Monika, matka św. Augustyna, we wtorek św. Augustyn, nawrócony w 33. roku życia, biskup i jeden z wielkich Ojców Kościoła zachodniego, w środę św. Jan Chrzciciel męczennik prawdy o nierozerwalności małżeństwa, w sobotę św. Bronisława dziewica i zakonnica. Solenizantom  i Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia, a wszystkim zwłaszcza przybyłym Gościom i Sympatykom naszej świątyni życzymy błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia. 

6. Przy wyjściu z kościoła można nabyć najnowszą prasę katolicką. Serdecznie zachęcamy do lektury. 


7. Na wierne trwanie przy  Chrystusie i Jego Matce Maryi przyjmijmy Boże błogosławieństwo

ks. płk Zenon Surma, Proboszcz Parafii Wojskowej
                   
                              
                                     

                                                     

 INTENCJE MSZALNE 3 VIII -  2 IX  2018

                    


3 sierpnia 2018 r. – piątek


godz. 15.00  W intencji nowożeńców Pauliny i Oskara

godz. 18.00  Ś.p. Chor. Artur Piaszczyński w 6. rocznicę śmierci

   
godz. 16.00  W kaplicy szpitalnej  Ś.p. Maria4 sierpnia 2018 r. – sobota


godz. 17.00  W intencji nowożeńców Moniki i Bartosza

godz. 18.00  Ś.p. Genowefa, Józef, Jan, Maria i Tadeusz Mieszkowscy
5 sierpnia 2018 r. – XVIII Niedziela zwykła


godz. 9.00  W 50. rocznicę ślubu Mieczysławy i Michała w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia

godz. 10.30  Ś.p. Andrzej Szynka w 1. rocznicę śmierci

godz. 10.30  W intencji zmarłych Rodziców ś.p. Płk Władysław i Halina Gwóźdź

godz. 12.30  W OKRESIE WAKACYJNYM NIE MA MSZY ŚW.

godz. 18.00  Ś.p. Jacek Sochocki w 1. rocznicę śmierci

godz. 16.00  W kaplicy szpitalnej  W intencji Parafian i Sympatyków naszej garnizonowej świątyni zarówno żyjących jak i umarłych6 sierpnia 2018 r. – poniedziałek, Święto Przemienienia Pańskiego

godz. 18.00  Ś.p. Władysław Szala i zmarli Rodzice z obojga stron

godz. 16.00  W kaplicy szpitalnej  Ś.p. Maria
   


7 sierpnia 2018 r. – wtorek


godz. 18.00  Ś.p. Kazimiera Fraszka i Teresa

godz. 16.00  W kaplicy szpitalnej  Ś.p. Maria8 sierpnia 2018 r. – środa


godz. 18.00  Ś.p. Józef Golonka

godz. 16.00  W kaplicy szpitalnej  Ś.p. Maria9 sierpnia 2018 r. – czwartek


godz. 18.00  Ś.p. Józef Golonka

godz. 16.00  W kaplicy szpitalnej  Ś.p. Maria10 sierpnia 2018 r. – piątek


godz. 16.00  W intencji nowożeńców Emilii i Stanisława

godz. 18.00  Ś.p. Józef Golonka
   
godz. 16.00  W kaplicy szpitalnej  Ś.p. Władysław Śmiałek11 sierpnia 2018 r. – sobota

godz. 18.00  Ś.p. Płk Włodzimierz Montowski – intencja od żony

godz. 18.00  Ś.p. Józef Mordawski12 sierpnia 2018 r. – XIX Niedziela zwykła

   
godz. 9.00  Ś.p. Bolesław Rosiek

godz. 10.30  Ś.p. Janina i Leon Wybraniec oraz Herba (kobieta) i Maksymilian Górscy

godz. 12.30  W OKRESIE WAKACYJNYM NIE MA MSZY ŚW.

godz. 18.00  Ś.p. Płk Jan Krzewiński

godz. 16.00  W kaplicy szpitalnej W intencji Parafian i Sympatyków naszej garnizonowej świątyni zarówno żyjących jak i umarłych13 sierpnia 2018 r. – poniedziałek

godz. 18.00  Ś.p. Sławomira Rydzewska – Goc w 11. m-c od śmierci

godz. 16.00  W kaplicy szpitalnej
  Ś.p. Wiesław Śmiałek
   


14 sierpnia 2018 r. – wtorek

godz. 18.00  Ś.p. Józef Golonka

godz. 16.00  W kaplicy szpitalnej  Ś.p. Wiesław Śmiałek15 sierpnia 2018 r. – środa, Uroczystość Wniebowzięcia NMP, Święto Wojska Polskiego

godz. 9.00  W intencji wszystkich dowódców, oficerów, podoficerów, żołnierzy, pracowników Resortu Obrony Narodowej oraz emerytów i rencistów wojskowych z okazji Święta Wojska Polskiego

godz. 10.30  Ś.p. Płk Henryk Kujawski – intencja od uczestników pogrzebu

godz. 12.30  W OKRESIE WAKACYJNYM NIE MA MSZY ŚW.

godz. 18.00  Ś.p. Irena Szarata oraz Władysław Szarata

godz. 16.00  W kaplicy szpitalnej  W intencji Parafian i Sympatyków naszej garnizonowej świątyni zarówno żyjących jak i umarłych16 sierpnia 2018 r. – czwartek

godz. 18.00  Ś.p. Płk Henryk Kujawski – intencja od uczestników pogrzebu

godz. 16.00  W kaplicy szpitalnej  Ś.p. Wiesław Śmiałek17 sierpnia 2018 r. – piątek

godz. 18.00  Ś.p. Płk Henryk Kujawski – intencja od uczestników pogrzebu
   
godz. 16.00  W kaplicy szpitalnej  Ś.p. Wiesław Śmiałek18 sierpnia 2018 r. – sobota

godz. 16.00  W intencji nowożeńców Anny i Adriana

godz. 18.00  Ś.p. Płk Henryk Kujawski – intencja od uczestników pogrzebu19 sierpnia 2018 r. – XX Niedziela zwykła

godz. 9.00  Ś.p. Płk Zygmunt Wituski w 18. rocznicę śmierci, Kpt. Bolesław Wituski w 10. rocznicę śmierci oraz Halina Wituska w 4. rocznicę śmierci

godz. 9.00  Ś.p. Teresa Szeląg w 21. rocznicę śmierci oraz zmarli Rodzice z obojga stron

godz. 10.30  Ś.p. Płk Henryk Kujawski – intencja od uczestników pogrzebu

godz. 10.30  Ś.p. Mecenas Roman Latos w 11. rocznicę śmierci

godz. 12.30  W OKRESIE WAKACYJNYM NIE MA MSZY ŚW.

godz. 18.00  Ś.p. Kpr. Hieronim Puchalski

godz. 16.00  W kaplicy szpitalnej
  W intencji Parafian i Sympatyków naszej garnizonowej świątyni zarówno żyjących jak i umarłych20 sierpnia 2018 r. – poniedziałek

godz. 18.00  Ś.p. Piotr Kaczmarek z okazji 5. rocznicy śmierci

godz. 16.00  W kaplicy szpitalnej  Ś.p. Wiesław Śmiałek
   


21 sierpnia 2018 r. – wtorek

godz. 18.00  Ś.p. Józef Mordawski

godz. 16.00  W kaplicy szpitalnej  Ś.p. Wiesław Śmiałek

22 sierpnia 2018 r. – środa


godz. 18.00  Ś.p. Kazimierz Babiak

godz. 16.00  W kaplicy szpitalnej
  Ś.p. Wiesław Śmiałek
23 sierpnia 2018 r. – czwartek

godz. 18.00  Ś.p. Józef Mordawski

godz. 16.00  W kaplicy szpitalnej  Ś.p. Wiesław Śmiałek24 sierpnia 2018 r. – piątek

godz. 18.00  Ś.p. Józef Mordawski
   
godz. 16.00  W kaplicy szpitalnej  Ś.p. Wiesław Śmiałek25 sierpnia 2018 r. – sobota

godz. 14.00  W intencji nowożeńców Agnieszki i Janusza

godz. 15.00  W intencji nowożeńców Pauliny i Adriana

godz. 16.00  W intencji nowożeńców Magdaleny i Patryka

godz. 17.00  W intencji nowożeńców Dominiki i Pawła

godz. 18.00 
W intencji Parafian i Sympatyków naszej garnizonowej świątyni zarówno żyjących jak i umarłych


26 sierpnia 2018 r. – Uroczystość NMP Częstochowskiej


godz. 9.00  O Boże błogosławieństwo, potrzebne siły i łaskę zdrowia dla Bożki

godz. 10.30  Msza św. dziękczynna z okazji zakończenia posługi Ks. kan. Zenona Surmy jako proboszcza Parafii Wojskowej w Bydgoszczy, z prośbą o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski na dalsze lata kapłańskiej posługi
jako proboszcza Parafii Niepokalanego Serca NMP i św. Antoniego M. Klareta w Łodzi

godz. 10.30 Ś.p. Stanisława Krajewska w 18. rocznicę śmierci

godz. 12.30  W OKRESIE WAKACYJNYM NIE MA MSZY ŚW.


godz. 18.00  Ś.p. Płk Ryszard Huryn w 10. rocznicę śmierci oraz jego Rodzice Zofia i Aleksander o wieczną radość w niebie

godz. 16.00  W kaplicy szpitalnej  Ś.p. Wiesław Śmiałek
27 sierpnia 2018 r. – poniedziałek

godz. 18.00  Ś.p. Józef Mordawski

godz. 16.00  W kaplicy szpitalnej  Ś.p. Wiesław Śmiałek
   28 sierpnia 2018 r. – wtorek

godz. 18.00  Ś.p. Józef Mordawski

godz. 16.00  W kaplicy szpitalnej  Ś.p. Wiesław Śmiałek29 sierpnia 2018 r. – środa

godz. 18.00  Ś.p. Józef Mordawski

godz. 16.00  W kaplicy szpitalnej 
Ś.p. Wiesław Śmiałek30 sierpnia 2018 r. – czwartek

godz. 18.00  Ś.p. Józef Mordawski

godz. 16.00  W kaplicy szpitalnej
  Ś.p. Wiesław Śmiałek31 sierpnia 2018 r. – piątek

godz. 16.00  W intencji nowożeńców Danuty i Sławomira

godz. 17.00  W intencji nowożeńców Agnieszki i Wojciecha

godz. 18.00  Ś.p. Józef Mordawski
   
godz. 16.00  W kaplicy szpitalnej  Ś.p. Wiesław Śmiałek1 września 2018 r. – sobota


godz. 16.00  W intencji nowożeńców Natalii i Mateusza

godz. 17.00  W intencji nowożeńców Elżbiety i Dariusza

godz. 18.00  Ś.p. Jan Majka w 15. rocznicę śmierci oraz Rodzice z obojga stron2 września 2018 r. – XXII Niedziela zwykła


godz. 9.00  Ś.p. Józef w 8. rocznicę śmierci, Gertruda, Antoni Pieczka, Wanda Ken, Maria i Franciszek Barwik oraz Zofia Dąbrowska

godz. 10.30  Ś.p. Rozalia i Zmarli z rodziny Piechotów; Antoni i zmarli Rodzice z obojga stron

godz. 12.30  Ś.p. Krystyna Kalinowska oraz zmarli Rodzice z obojga stron

godz. 18.00 

godz. 16.00  W kaplicy szpitalnej